Mezinárodní edukační, environmentální a socioekonomický projekt
pro matky s dětmi

IMAGION AMAZONIA

Projekt byl uskutečněný od listopadu 2006 do listopadu 2007
v peruánském městě Pucallpa

Foto č.1 Peruánský projekt Jiřího Kmínka IMAGION AMAZONIA před dokončením. Na fotografii jsou kokosové listy (ony dole), které vzájemnou konfigurací vymezují průchozí cestu labyrintem. V něm jsme s maminkami dětem připravovali různorodé soutěže a kvízy směřující k vědomostem o přírodním environmentu. Projekt částečně nahrazuje dětem školu ale především zábavnou cestou kultivuje jejich zážitkový a emoční potenciál. Bude následovat ještě 7 obrázků.

Imagion Amazonia

Hlavními rysy projektu IMAGION AMAZONIA jsou různorodá aplikace nových poznatků z neurověd a sociálních věd, víceoborová kreativní práce ve trojrozměrném prostoru a obohacování podnětnosti prostředí a tím zlepšování sociální soudržnosti (grooming). Tento projekt je končepčně plně přenositelný do exteriérů kdekoli na světě ale je vhodný především pro oblasti tropického pásma tam, kde je exploatace environmentu a deforestace nejvíce palčivá. Jistě jedním z takových území je peruánská Amazonie. Proto byl pilotní projekt IMAGION AMAZONIA uskutečněný právě tam.

Imagion Amazonia

Foto č 2. Otevření projektu IMAGION AMAZONIA peruánským dětem. Červený transparent apeluje na dospělou populaci, aby zastavila likvidaci Amazonie. V Peruánské Amazonii je projekt důsledně koncipován směrem ke vzdělávání dětí a jejich maminek v otázkách udržitelného rozvoje jak přírodního, tak městského environmentu. Není přehlíženo žádné sociologické ani přírodní hledisko in situ. Výstavba a ladění projektu trvalo 5 měsíců. Vše je součástí „know how“ pana Jiřího Kmínka.

Imagion Amazonia

Foto č.3 Záběr z jedné z našich vzdělávacích her. Děti procházejí labyrintem a cestou postupně přiřazují zobrazení mláďat amazonské fauny k zobrazením jejich matek. Aktivity v IMAGIONU jsou vázány na neustálé potvrzování základních sociálních vazeb s důrazem na nejvíce důležitý pilíř, vztah – matka – mládě. Z toho vyplývá, že krom ostatních již vyslovených vlastností je projekt IMAGION / IMAGION AMAZONIA též genderový.

Imagion Amazonia

Foto č.4 Peruánské dívenky při hrách v labyrintu IMAGION AMAZONIA. Přiřazují zobrazení mláděte jaguára ke zobrazení matky jaguára. Hry dětí v labyrintu splňují základní požadavky dětských psychologů, tedy bezpečnost, svobodu a autonomii. Zároveň splňuje mnohé další. Metodologie projektu IMAGION je shrnuta na sto dvaceti stranách.

Imagion Amazonia

Foto č.5 Peruánský chlapec při hrách v labyrintu IMAGION AMAZONIA. Tento přiřazuje zobrazení mláděte papouška Ara velký (indiánsky - Huacamayo) ke zobrazení matky papouška Ara velký. Kreativní a interaktivní hrací prvek IMAGION je vždy středobodem projektu, avšak není jedinou jeho důležitou součástí. Zároveň je důkladně a promyšleně dbáno na environmentální a ekonomickou úspornost aniž je opomíjena víceoborová efektivita a společenská účinnost ve prospěch sociální koheze a integrace v konkrétní societě.

Imagion Amazonia

Foto č.6 Scéna amazonské přírody připravená v IMAGIONU AMAZONIA pro představení z amazonské mytologie.

Imagion Amazonia

Foto č.7 Dětští herci při představení v IMAGIONU AMAZONIA.

Imagion Amazonia

Foto č.8 Autor projektu Jiří Kmínek před poradou s výborem maminek. Tyto porady byly velmi důležité, protože to je vhodná cesta jak vyhodnotit okolnosti v societě a postoupit v realizaci projektu správným směrem.

K dispozici jsou i videozáznamy o aktivitách v IMAGIONU

Děkuji za Váš čas a pozornost.
S pozdravem Jiří Kmínek